Monday, March 9, 2009

Thương nhớ Hoàng Văn Hồng

Anh đã quay về với núi sông,
Lưu danh cùng với các anh hùng.
Rừng sâu điệp báo, luôn can đảm,
Núi thẳm hành quân, chẳng ngại ngùng.
Thuở ấy góp công vùng chiến trận,
Giờ đây xong nợ chốn tang bồng.
Anh đi để lại nhiều thương nhớ,
Tổ Quốc ghi ơn, Chúa trả công.

Trần Bá Lộc Thế Hệ 2 /Nha Kỹ Thuật


1 comment:

  1. Hi Loc
    I got home 11:00 PM last night atter long week organizing and scheduling Hinh cua Loc gui da duoc chon lam MAIN PICTURE cho anh Hong va duoc con gai anh CARRIESco 21 gun Salute va Ken Truy Dieu truoc khi Thu Kycung nhu Ca Si Hong Nhung hat tang anh Hong ban nhac Hoi Nguoi Chien Si Da de lai con not sat tai Casino rat cam dong va nhung chia se rat tam tinh.

    ReplyDelete