Friday, February 5, 2010

Thương tiếc anh Lôi Hỗ Hoàng Văn Hồng .


Cánh dù gió lộng vút cao bay ...
Bát ngát trời xanh bãi nào đây ???
Đích điễm cuộc đời anh đã tới
Thương tiếc vang ca một góc trời ...

No comments:

Post a Comment